ParaulesCloud: An iOS app to ‘read’ newspapers

Download_on_the_App_Store_Badge_US-UK_135x40

ParaulesCloud és una aplicació per poder fer un cop d’ull a les notícies publicades pels diaris generalistes més llegits a Catalunya. Amb la visualització en forma de núvol de paraules (‘wordcloud’), podràs copsar de què parlen d’una forma ràpida i senzilla. Si vols repassar en detall d’on ha sortit el núvol, també pots llegir els articles.

Els logos de cada diari són propietat exclusiva dels mateixos. ParaulesCloud només els utilitza amb la finalitat de que els lectors que utilitzen l’aplicació puguin identificar el núvol de cada diari.

************

ParaulesCloud es una aplicación para poder echar un vistazo a las noticias publicadas por los periódicos generalistas más leídos en Catalunya. Con la visualización en forma de nube de palabras (‘wordcloud’), podrás divisar de qué hablan de una forma rápida y sencilla. Si quieres leer los detalles sobre de donde sale la nube, también puedes leer el texto de los artículos.

Los logos de cada periódico son propiedad exclusiva de los mismos. ParaulesCloud solo los utiliza con la finalidad de que los lectores que utilizan la aplicación puedan identificar la nube de cada periódico.

************

ParaulesCloud is an application to take a look at the news published by the most read newspapers in Catalonia. With the cloud-based word visualization (‘wordcloud’), you can quickly and easily make out what speakers are talking about. To learn the details about where the cloud came from, you can also the articles.

The logos of each newspaper are their sole property. ParaulesCloud only uses them so readers using the application can identify the cloud of each newspaper.

Post navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *