La resposta és 42

En una de les escenes de la pel·lícula Hitchhiker’s Guide to the Galaxy veiem com el super-ordinador Deep Thought es disposa a oferir la solució al problema que l’ha ocupat els últims 7,5 milions d’anys:

DEEP THOUGHT    Alright. The answer to the ultimate question ...
     LUNKWILL   Yes...
 DEEP THOUGHT   ... of Life, the Universe, and Everything ...
         FOOK   Yes!
 DEEP THOUGHT   ... is ...
        CROWD   Yes!
 DEEP THOUGHT   (longest pause yet) Forty-two

Donada la sorpresa i incredulitat del moment, Deep Thought s’ofereix també a buscar-ne la pregunta. Però, necessitarà 10 milions d’anys més durant els quals dissenyarà un nou super-ordinador encara més potent que, aquest sí, proporcionarà la pregunta a la resposta. Aquest super-ordinador s’anomenarà Terra, serà tan gran que es confondrà amb un planeta, i serà habitat per éssers amb els quals es faran proves de laboratori.

De la mateixa manera que els investigadors de la pel·lícula creen Deep Thought per entendre “la vida, l’univers i tot plegat”, al bloc La resposta és 42 hi he intentat fer el mateix en un entorn més reduït i que és més senzill d’analitzar: la música.

resposta42_banner

Capçalera del bloc “La resposta és 42″

Hi he parlat sobre aspectes musicals des d’una perspectiva analítica, objectiva i curiosa. Fins i tot he intentat donar-hi un caràcter científic centrant-me més en els fets que no pas en les opinions. El que hi he fet és explicar perquè les coses passen com passen i quina explicació hi ha al darrera. M’hi he preguntat, per exemple, què tenen en comú els àlbums més exitosos, o perquè han aparegut els moviments musicals que coneixem i no uns altres, o com s’influencien els músics entre ells, o què van aportar realment els Beatles, o què els passa als músics als 27 anys, etc. I tot això sense deixar de banda una actualitat musical, especialment l’escena catalana, que he presentat des de la mateixa perspectiva analític-objectiva. Per exemple, sabeu què tenen en comú Mishima i Pulp?

En resum, hi he intentat donar les explicacions necessàries per trobar la pregunta de la “vida (musical), l’univers (musical) i tot plegat (també musical)”. I, de manera semblant a com passa a la pel·lícula (atenció!!! spoiler!!!) – on 5 minuts abans de trobar la pregunta la Terra es destrueix per construir-hi una autopista hiper-espaial – vaig tancar el bloc després d’un any de feina i 42 articles plens de curiositats musicals.

So long and thanks for all the fish!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *